Jana ŠIMEČKOVÁ

Master's thesis

- Psychohygiena, coping strategie u sociálních pracovíků

- Mental hygiene, coping strategy for social workers.
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem psychohygieny u sociálních pracovníků, kdy vymezuji pojem psychohygiena, čím se zabývá, k čemu je užitečná, jaké jsou metody psychohygieny, které lze v praxi využít. Dále se zabývám zátěžovými situacemi v pracovním procesu sociálního pracovníka a strategiemi zvládání těchto situací čili ? coping strategiemi. V druhé metodologické části jsem vypracovala ?Průvodce …viac
Abstract:
The aim of this master`s thesis is to explore the topic of psychohygiene and social workers, its definition, what it covers, what is it beneficial for and the methods which are viable in the professional experience. It also deals with the phenomenon of tense situations in the working life of social workers and with the coping strategies. In the methodological part, the Guide through psychohygiene for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
Zverejniť od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šobáň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEČKOVÁ, Jana. - Psychohygiena, coping strategie u sociálních pracovíků. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií