Martina Drábková

Diplomová práce

Význam značky pro komerční úspěšnost produktu na příkladu automobilového průmyslu a značky Škoda Auto

The importance of a brand in regard to commercial success of a product demonstrated on the example of the automobile industry and the Škoda Auto brand
Anotace:
Diplomová práce zkoumá význam značky pro komerční úspěšnost produktu na příkladu automobilového průmyslu a značky Škoda Auto. Na základě terénního výzkumu i výzkumu sekundárních dat byly stanovené důvody významu budování značky a investování do marketingové komunikace.Hlavním přínosem práce jsou návrhy a doporučení na možné budoucí směřování marketingové komunikace značky Škoda Auto.
Abstract:
The diploma thesis explores the importance of a brand in regard to commercial success of a product demonstrated on the example of the automobile industry and the Škoda Auto brand. Based on primary field research and secondary research, reasons for the importance of brand building and investing in marketing communications were stated. The main contributions of the thesis are suggestions for possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71723