Bc. Štěpán Kyšák

Diplomová práce

Projektová výuka ve Výchově k občanství

Project based learning in civics
Anotace:
Cílem práce Projektová výuka ve Výchově k občanství je přiblížit tento způsob výuky, jeho využití v rámci tohoto předmětu a zmapovat jakým způsobem jsou projekty realizovány v rámci výuky Výchovy k občanství na druhých stupních základních škol. Výzkumné šetření proběhlo prostřednictvím dotazníku, který byl rozesílán na základní školy ve všech krajích České republiky. Zaměřoval se na četnost využití …více
Abstract:
The aim of the thesis Project based learning in civics is to describe this method, its use in this subject and to map how the projects are implemented in the teaching of civics at the lower secondary schools. The research was conducted through a questionnaire, which was sent to primary schools in all regions of the Czech Republic. He focused on the frequency of use, form and greatest benefits of project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta