Theses 

Integrovaná marketingová komunikace jako nová forma efektivity komunikačního působení – Bc. Jana Šobotníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Jana Šobotníková

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace jako nová forma efektivity komunikačního působení

Integrated marketing communications as a new form of effectiveness of communication activities

Anotace: Integrovaná marketingová komunikace (IMK) je známa a využívána řadu let. Přesto se teprve nedávno koncepce IMK objevila jako jeden z nových trendů současné doby. Většina firem ví, že propojení jednotlivých nástrojů marketingového mixu do sjednocené komunikace je nejefektivnější a nejúčinnější formou komunikace se zákazníky. Bohužel však řada z těchto firem neumí nebo nemá možnost správně a efektivně propojovat komunikační nástroje. Tato práce představuje v dnešní době atraktivní a velmi diskutované téma integrované marketingové komunikace. Téma je rozebíráno jak z obecného pohledu, tak z pohledu konkrétního příkladu. Tím je společnost Avon Cosmetics se svou dlouholetou zkušeností v IMK. Celá práce postupně představuje společnost Avon od její historie, přes její komunikaci, úspěchy, společenskou odpovědnost, její neziskové projekty až po současnost. Práce se dále blíže zabývá jedním z projektů společnosti Avon, a to projektem Avon proti rakovině prsu. V rámci této části jsou rovněž představeny a zanalyzovány také čtyři významné a úspěšné kampaně realizované pro projekt Avon boj proti rakovině prsu. Tyto kampaně dokazují, že dobře provedená IMK má vliv při rozhodování lidí zapojit se do uvedeného projektu. Celá práce je obohacena o poznatky a postřehy autora. Závěrem práce pak byla provedena sonda názorů na společnost Avon s cílem zjistit povědomost o jejím projektu boje proti rakovině prsu.

Abstract: Integrated Marketing Communications (IMC) is known and used for many years. In spite of it IMC has recently been spotted as one of the new trends of nowadays. Most companies know that each tool of the marketing mix linked together into the integrated communications is the most effective and efficient form of the communication with customers. Many of the companies are unable or have no chance to properly and effectively link the communication tools together. This diploma thesis will explore an attractive and the most discussed topic of the Integrated Marketing Communications. This topic is analyzed on general level and also in a specific case. Avon Cosmetics has been chosen as the example because of its long experience in IMC. This diploma thesis will gradually introduce the Avon Company from its history through its communication, success, social responsibility, non-profit projects to present. Furthermore, this thesis will also focus on the one of the Avon Company’s program; The Avon Breast Cancer Crusade. Four major and successful campaigns of The Avon Breast Cancer Crusade are also introduced and analyzed in this part of the thesis. These campaigns show that well performed IMC influence people when deciding to participate in the project. Comments and observations from author are also presented in the whole thesis. Finally, this thesis introduce an own survey to find out an opinion of the society on the Avon Company and awareness of The Avon Breast Cancer Crusade.

Klíčová slova: Direct marketing, elektronický marketing, integrovaná marketingová komunikace, jednotné sdělení, marketingová komunikace, nezisková činnost společností, osobní prodej, podpora prodeje, plakát, propagace, přímá marketingová komunikace, public relations, reklama, Společenská odpovědnost firem (CSR) Direct marketing, electronic marketing, integrated marketing communications, unified communications, marketing communications, nonprofit work company, personal selling, sales promotion, posters, promotion, direct marketing communications, advertising, Corporate Social Responsibility (CSR)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz