Bc. Romana KOŘÁNKOVÁ

Master's thesis

Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatele EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu)

Utility of modern methods of assessing the financial situation of an enterprise (EVA, MVA and average cost of capital)
Anotácia:
Tato práce se zabývá zhodnocením využitelnosti moderních metod hodnocení finanční situace podniku a jejich porovnáním se staršími, klasickými ukazateli. Teoretická část práce zabývá jednak finanční analýzou podniku a klasickými ukazateli, a dále moderním měřítkem Ekonomická přidaná hodnota. V této práci je popsán koncept ukazatele EVA a transformace účetních dat vedoucí k datům ekonomickým a detailně …viac
Abstract:
This thesis deals with evaluation of the utility of modern methods of evaluation of the financial situation of the company and their comparison with older, classic indicators. The theoretical part deals with the financial analysis of the company and the classical indicators and with the modern indicator Economic value added. This paper describes the concept of the EVA indicator and the transformation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÁNKOVÁ, Romana. Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatele EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu). Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Accounting and Financial Management

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses jcv47t jcv47t/2
16. 4. 2018
Složky
Soubory
Bulanova, L.
17. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.