Bc. Pavel Hrabal

Master's thesis

Pojištění majetku u katastrofického rizika povodeň

Property Insurance against Risk of Catastrophic Flood
Abstract:
Otázka změn v oblasti živelního pojištění pojistitelů ČR, zvláště pak pojištění proti povodním a záplavám, je v současné době stále aktuální a diskutovaná. Souvisí to především s katastrofickými událostmi v letech 1997, 2002 a loňskými bleskovými povodněmi, které postihly rozsáhlá území Čech, Moravy a Slezska. Tyto povodně přinesly nutnost změn v přístupu veřejnosti, státu a samozřejmě i zajišťoven …more
Abstract:
The question of changes in insurance against natural hazards, and particularly in insurance against flood risks, has been topical and largely discussed in the Czech Republic. It is especially because of the catastrophic floods in 1997 and 2002, as well as due to the instances of flash flooding, such as in 2009, which affect wide areas of Bohemia, Moravia and Silesia. These floods made it apparent that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní