Bc. Šárka Portyšová

Master's thesis

Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Nursing care for the patient in the in finem phase at the department of long-term intensive nursing care.
Abstract:
Diplomová práce na téma Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je prací teoreticko-průzkumnou. Teoretická část seznamuje se specifiky oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, umíráním a problematikou implementace paliativní péče do nemocničních zařízeních. Empirická část je popisným evaluačním výzkumem, zaměřující se na sledování …more
Abstract:
The diploma thesis on the topic of nursing care for patients in the in finem phase at the department of long-term intensive nursing care is a theoretical and exploratory work. The theoretical part introduces the specifics of the department of long-term intensive care, dying and the issue of implementing palliative care in hospital facilities. The empirical part is a descriptive evaluation research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Portyšová, Šárka. Ošetřovatelská péče u pacienta ve fázi in finem na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.. Pardubice, 2022. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Master programme / field:
Nursing / Nursing care in internal medicine subspecialties