Alena Součková

Bachelor's thesis

Veřejné dražby

Public Auction
Anotácia:
Tématem této práce jsou „Veřejné dražby“. V první části je uveden nástin historického vývoje právní úpravy veřejných dražeb v českých zemích, která je rozdělena do tří období. Teoretická část analyzuje průběh a výsledky Malé privatizace a seznamuje podrobně se současnou právní úpravou a rozdělením na dražby dobrovolné a nedobrovolné. Závěrečná část je zaměřena na konkrétní příklad z praxe a uvádí návrh …viac
Abstract:
The subject of this report is Public Auction. The first part outlines the historical development of legal regulation of public auctions in Czech counties, which is divided into three periods. The theoretic part of this report analyzes the course and outcome of "Small privatization". It also introduces, in detail, present legal regulation and it's division into voluntary and compulsory. The last section …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jan Pekáč
  • Oponent: Mgr. Markéta Hlavicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma