Bc. Lucie Alblová, DiS.

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy z pohledu rizikových skupin dětí

Eating disorders from the perspective of at-risk groups of children
Anotace:
Bakalářská práce je soustředěna na problematiku poruch příjmu potravy u rizikových skupin dětí. Jedním z projevů poruch příjmu potravy je vznik následných komplikací, jejichž závažnost může vést až ke smrti. Teoretická část nabízí pohled na základní problematiku poruch příjmu potravy. Praktická část je zaměřena na zjištění nutričního stavu a stravovacích návyků u dospívajících dětí. Dále na zjištění …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of eating disorders in high-risk groups of children. One of the symptoms of an eating disorder is the occurrence of health complications which can ultimately become lethal. The theoretical part of the thesis offers an overview of the basic theory of eating disorders. The practical part focuses on the assessment of nutrition intake and eating habits in adolescents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta