Kateřina Komárková

Bachelor's thesis

Otevřená data a jejich praktické využití

Open Data and their practical use
Abstract:
Cílem bakalářské práce je charakteristika otevřených dat a jejich legislativního pojetí. Dále popis metodiky publikace otevřených dat a uvedení konkrétních příkladů jejich zveřejnění a následného využití. V závěru práce pak analýza otevřených dat z oblasti veřejné správy za použití zvoleného nástroje.
Abstract:
The aim of this Bachelor's dissertation is to define "open data" term and its legal frame. The methodology of open data publication and its subsequent usage including specific cases is also part of this study. Analysis of the open data coming from public administration by using elected tool.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Simona Pichová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Komárková, Kateřina. Otevřená data a jejich praktické využití. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration