Kateřina Komárková

Bakalářská práce

Otevřená data a jejich praktické využití

Open Data and their practical use
Anotace:
Cílem bakalářské práce je charakteristika otevřených dat a jejich legislativního pojetí. Dále popis metodiky publikace otevřených dat a uvedení konkrétních příkladů jejich zveřejnění a následného využití. V závěru práce pak analýza otevřených dat z oblasti veřejné správy za použití zvoleného nástroje.
Abstract:
The aim of this Bachelor's dissertation is to define "open data" term and its legal frame. The methodology of open data publication and its subsequent usage including specific cases is also part of this study. Analysis of the open data coming from public administration by using elected tool.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Simona Pichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Komárková, Kateřina. Otevřená data a jejich praktické využití. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika