Bc. Vít Peterka

Diplomová práce

Faktory vývoje stínového bankovnictví v eurozóně

Determinants of Shadow banking development in euro area
Anotace:
Peterka V., Faktory vývoje stínového bankovnictví v eurozóně. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími stínové bankovnictví v zemích eurozóny. Hlavním cílem práce je tyto faktory identifikovat pomocí regresní analýzy panelových dat metodou OLS a WLS. V rámci práce jsou jednotlivé faktory/proměnné rozčleněny do tří skupin, postupně do jednotlivých …více
Abstract:
Peterka V., Determinants of Shadow banking development in euro area. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019.Diploma thesis focuses on determinants influencing Shadow banking in euro area countries. The aim of this thesis is to identify these factors by using panel data regression analysis and OLS and WLS estimators. Factors/variables are segmented into three groups, gradually added into models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta