Bc. Daniela Juríková

Bachelor's thesis

Jazyk a styl vybraného autora

Language and style of chosen autor.
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje jazykové a stylové analýze vybraných próz spisovatelky Terezy Boučkové se zaměřením na popis a analýzu nespisovných jazykových prostředků. Pro výběr bylo důležité jednotlivé tematické propojení textů, a zda autorka užívá v prózách nespisovné jazykové prostředky. Byly vybrány následující prózy: novela Indiánský běh (1991), román Rok kohouta (2008) a román Život je nádherný …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with language and style analysis of chosen books of the writer Tereza Boučková. It focuses on description and analysis of non-standard means of language. For the choice it was important to interconnect the texts in a thematic way and to find out whether the author uses non-standard means of language. I have chosen the following books to analyse: Indiánský běh (indian run …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Reader: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education