Bc. Valéria BUČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt na zlepšení systému přijímaní zaměstnanců v SOUSaE v Dubnici nad Váhom

A project on development of system of staffing the employees at the seondary vocational mechanical and electrotechnical school in Dubnica nad Vahom
Anotace:
V diplomovej práci som sa zamerala na získavanie zamestnancov, ktoré je spoločne s výberom zamestnancov významnou fázou formovania pracovnej sily v organizácii a do značnej miery rozhoduje o tom, akých zamestnancov bude mať organizácia k dispozícii. Teda dá sa povedať, že rozhoduje o tom, či na realizáciu cieľov organizácie bude zabezpečená potrebná pracovná sila, rozhoduje o jej úspešnosti a prosperite …více
Abstract:
In my diploma thesis I focused on the staffing of employees that - accompanied by the employee selection {--} is an important phase of workforce forming in an organisation and, to a great extent, decides about an employee structure the organization has at its disposal. One could say that this process determines if there is enough workforce for the realization of tasks of a company as well as if the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2006
Identifikátor: 3797

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Voloch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČKOVÁ, Valéria. Projekt na zlepšení systému přijímaní zaměstnanců v SOUSaE v Dubnici nad Váhom. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 08. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing