Bc. Šimon Zouvala

Bakalářská práce

Software v oční optice. Elektronické vedení zakázek.

Software for opticians. Electronic order management.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím počítačových softwarů v oční optice. Hlavní část tvoří informace a přehled o jednotlivých typech softwarů na evidenci a vedení zakázek, dále pak jejich možnosti využití v oční optice. Tyto programy jsou v práci rozděleny na desktopové a webové aplikace. Práce dále informuje o dalších možnostech využití počítačových nástrojů, jako jsou centrovací softwary, objednávkové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of computer software in opticians. The main part consists of information and overview of various types of software for recording and keeping orders, and then their use in optics. These softwares are divided into desktop and web applications. The work also informs about other possibilities of using computer tools, such as centering software, ordering systems of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Libuše Nováková Knollová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Optika a optometrie / Optika a optometrie