Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Doctoral thesis

Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj

Housing and Housing Policy in the Czech Republic: Focused on the Development after the Year 1989 and the Olomouc Region
Abstract:
Disertační práce se zabývá geografickým hodnocením proměn bydlení a bytové politiky na území České republiky se zaměřením na specifika vývoje po roce 1989 a prostředí Olomouckého kraje. Primárním cílem předkládané práce je identifikovat, analyzovat a interpretovat geografických aspekty bydlení a bytové politiky na území České republiky a zasadit tuto problematiku do širšího kontextu ve smyslu zkoumání …more
Abstract:
Doctoral thesis deals with the geographic assessment of the changes in housing and housing policy in the Czech Republic with a focus on the specifics of the developments in this field after 1989 and in the Olomouc region. The primary objective of the thesis is to identify, analyse and elucidate geographic aspects of housing and housing policy in the territory of the Czech Republic and to put this issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., doc. Ing. František Kuda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning