Bc. Petra Tóthová

Diplomová práce

Trendy hypotečního bankovnictví v České republice a na Slovensku

Trends in mortgage banking in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
A mortgage loan is nowadays frequently used method of housing financing. For this very reason, this master thesis focuses on the trends in the mortgage market in the Czech Republic and Slovakia in the last ten years. Despite the long joint development of these two countries, there are visible differences in the functioning of the mortgage market. Besides legislation it is also state backing for mortgages …více
Abstract:
Hypotekárny úver patrí v dnešnej dobe medzi veľmi často využívaný spôsob financovania bývania. Práve z tohto dôvodu sa táto diplomová práca zameriava na trendy vo vývoji trhu hypotekárnych úverov v Česku a na Slovensku v období posledných desiatich rokov. Napriek dlhému spoločnému vývoju oboch krajín je možné vo fungovaní ich hypotekárnych trhov badať určité rozdiely, a to ako v oblasti právnej úpravy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta