Mgr. Marcela DIVÍNOVÁ

Master's thesis

Analýza marketingových aktivit v oblasti třídění a recyklace odpadu v ČR

Analysis of the recycling marketing actions in the Czech Republic
Abstract:
Téma práce vychází z globálních souvislostí spojených s oblastí trvale udržitelného rozvoje. Nastiňuje hlavní příčiny dnešních ekologických problémů a hledá možná východiska. V tomto kontextu objasňuje význam zpracování druhotných surovin a jejich využití, osvětluje proces recyklace a některá legislativní opatření s ní spojená. Analýzou výzkumů ilustruje jak postoje českého spotřebitele k třídění a …more
Abstract:
Influenced by the global contingencies, the topic of the thesis deals with the sustainable development. It outlines the main causes of the current ecological problems and looks for their possible solutions. Reflecting this, it explains the aims of recovered materials reprocessing and clarifies the process of recycling together with its legislative proceedings. Following the surveys{\crq} analysis, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2007
Identifier: 4895

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Radim Bačuvčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DIVÍNOVÁ, Marcela. Analýza marketingových aktivit v oblasti třídění a recyklace odpadu v ČR. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.