Bc. Jan Andrle

Diplomová práce

Posouzení dlouhodobého efektu III. a IV. fáze kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční

Assessment of the Long-term Effect of III. and IV. Phase of Cardiac Rehabilitation in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease
Anotace:
Tato práce je věnována dlouhodobému sledování efektu III. a IV. fáze kardiovaskulární rehabilitace ve srovnání s II. fází, tj. řízeným ambulantním tréninkem. Pro posouzení dlouhodobého efektu byly pouţity údaje ze zátěţových vyšetření provedených na začátku a na konci II. fáze a ve III.(IV.) fázi kardiovaskulární rehabilitace s prŧměrným časovým odstupem 5,9 ± 1,69 let od konce II. fáze. Hodnocenými …více
Abstract:
This thesis deals with a long-term monitoring of the III. and IV. phase of cardiovascular rehabilitation has a long-term effect in comparison with II. phase, i.e. controlled outpatient training. In order to assess the long-term effect, data from stress tests carried out at the beginning and the end of II. phase and in III.(IV.) phase with a mean time interval of 5.9 ± 1.69 years after the end of II …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie