Bc. Sabina Keklaková

Bachelor's thesis

Mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund
Abstract:
Mezinárodní měnový fond je jednou z nejdůležitějších nadnárodních institucí, jejímž úkolem bylo přispět k dosažení mezinárodní měnové stability, jako nezbytného předpokladu rozvoje zahraničně obchodní spolupráce. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat finanční operace Mezinárodního měnového fondu, respektive finanční nástroje používané do současnosti, díky nimž MMF pomáhal zemím, jež se potýkaly …more
Abstract:
The International Monetary Fund is one of the most important multinational authority with the task to contribute to achieve the international monetary stability as the necessary requirement for the expansion of the foreign business cooperation. The goal of the thesis is to describe and analyze the financial operations of the IMF, more precisely the financial tools, used until present time, that were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS