Bc. Renata Svobodová

Bakalářská práce

Podpora žáků s narušenou komunikační schopností při přechodu ze základní školy logopedické na střední školu

Support pupils with impaired communication ability in the transition from elementary school to high school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku podpory žáků s narušenou komunikační schopností při přechodu ze základní školy logopedické na střední školu z pohledu těchto žáků a umožnit tak, co nejlepší přestup ze základní školy logopedické na střední školu bez větších komplikací. Cílem práce je zjistit, jaké názory a postoje mají tito žáci ke svým možnostem dalšího vzdělávání.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on problems of support pupils with impaired communication ability in the transition from elementary school to high school in their opinion and to make the best transition from elementary school to high school without bigger complication. The aim of this thesis is to find out those pupils‘ opinion and poises about their possibilities of next education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Imrichovská
  • Oponent: Mgr. Kateřina Blatná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta