Filip Zatloukal

Bakalářská práce

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin

Applications of High Pressure Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Food Analysis
Anotace:
Náplní této bakalářské práce bylo pojednat o aplikačním potenciálu vysokoúčinné kapalinové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC-MS), a to nejen v oblasti analýzy potravin, ale i jiných odvětvích. Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na popis principu a instrumentace vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Dále je pojednáno o spojení hmotnostní spektrometrie …více
Abstract:
The content of this thesis has been to discuss about the application potential of high liquid performance chromatography with mass spectrometry (LC-MS), but not only in food analysis but also in the other branch. In the introduction this work has been focused on description of basic principles and instrumentation of LC-MS. The next discussed issue is coupling of mass spectrometry with separation methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zatloukal, Filip. Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe