Theses 

Marketingový výzkum v právu a praxi – Mgr. Martin Predný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Martin Predný

Diplomová práce

Marketingový výzkum v právu a praxi

Marketing Research in Law and in Praxis

Anotace: Diplomová práce „Marketingový výzkum v právu a praxi“ nastiňuje základní východiska pro kodifikaci práva na soukromí v ČR, analyzuje vybraná ustanovení zákon na ochranu osobních údajů z pohledu marketingového výzkumu a provádí kvalitativní i kvantitativní marketingový výzkum vztahující se ke spokojenosti studentů na Právnické fakultě MU.

Abstract: This graduation thesis named „Marketing Research in Law and in Praxis“ contains bases of right on privacy codification in Czech Republic, analyzes selected paragraphs of the personal data protection law in the light of marketing research and carries out the qualitative and quantitative marketing research, which is targeted on Faculty of Law’s students satisfaction with studies.

Klíčová slova: marketingový výzkum, zákon na ochranu osobních údajů, ochrana osobních údajů v marketingu, kvalitativní marketingový výzkum, kvantitativní marketingový výzkum, spokojenost studentů právnické fakulty, právo

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz