Bc. Miroslava Ištoňová

Diplomová práce

Regionálne disparity medzi severom a juhom Nemecka

Regionální disparity mezi severem a juhem Německa
Anotace:
Diplomová práce se zabývá existujícimi regionálními rozdíly v Německu, se zaměřením na rozdílnosti mezi severními a jižními regiony Německa na úrovni NUTS I. Hlavním cílem je využitím shlukové analýzy rozdělit zkoumané regiony do shluků podobných regionů a prokázat tak existenci regionálních rozdílů mezi severem a jihem Německa. Regionální rozdílnosti jsou determinované z hlediska skupiny vybraných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with existing regional disparities in Germany with focus on differences between north and south regions at NUTS I level. The main goal is to divide analysed regions into clusters of similar regions using cluster analysis and prove the existence of regional disparities between north and south of Germany. Regional differences are determined using a group of selected regional …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá existujúcimi regionálnymi disparitami v Nemecku so zameraním na rozdielnosti medzi severnými a južnými regiónmi Nemecka na úrovni NUTS I. Hlavným cieľom je využitím zhlukovej analýzy rozdeliť skúmané regióny do zhlukov podobných regiónov, a preukázať tak existenciu regionálnych disparít medzi severom a juhom Nemecka. Regionálne rozdielnosti sú determinované z hľadiska skupiny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický