Bc. Miroslava Ištoňová

Master's thesis

Regionálne disparity medzi severom a juhom Nemecka

Regionální disparity mezi severem a juhem Německa
Abstract:
Diplomová práce se zabývá existujícimi regionálními rozdíly v Německu, se zaměřením na rozdílnosti mezi severními a jižními regiony Německa na úrovni NUTS I. Hlavním cílem je využitím shlukové analýzy rozdělit zkoumané regiony do shluků podobných regionů a prokázat tak existenci regionálních rozdílů mezi severem a jihem Německa. Regionální rozdílnosti jsou determinované z hlediska skupiny vybraných …more
Abstract:
This diploma thesis deals with existing regional disparities in Germany with focus on differences between north and south regions at NUTS I level. The main goal is to divide analysed regions into clusters of similar regions using cluster analysis and prove the existence of regional disparities between north and south of Germany. Regional differences are determined using a group of selected regional …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá existujúcimi regionálnymi disparitami v Nemecku so zameraním na rozdielnosti medzi severnými a južnými regiónmi Nemecka na úrovni NUTS I. Hlavným cieľom je využitím zhlukovej analýzy rozdeliť skúmané regióny do zhlukov podobných regiónov, a preukázať tak existenciu regionálnych disparít medzi severom a juhom Nemecka. Regionálne rozdielnosti sú determinované z hľadiska skupiny …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management