Bc. Lenka Slováčková

Diplomová práce

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů

Position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music by visually impaired clients
Anotace:
Diplomová práce zkoumá postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů. Zaměřuje se především na postoj, který klienti a sociální pracovníci zaujímají (kognitivní, emocionální a konativní složka). Základem pro teoretickou část bylo vymezení základních pojmů, jako je muzikoterapie, sociální práce, zrakově postižení, sociální …více
Abstract:
This thesis examines the position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music for visually impaired customers. It focuses primarily on the attitude that clients and social workers occupy (cognitive, emotional and conative component). The basis for the theoretical part was the definition of basic concepts, such as music therapy, social work, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií