Bc. Michal Krajíček

Diplomová práce

Investiční bankovnictví v období finanční krize

Investment banking at the time of financial crisis
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat vývojové tendence finančních trhů a oblast investičního bankovnictví a to bezprostředně po vypuknutí finanční krize na americkém hypotečním trhu. V rámci teoretických východisek byla provedena klasifikace finančního trhu a jeho investičních nástrojů i jednotlivých finančních rizik. Výzkumná část zachycuje vznik cenových bublin a vliv finančních inovací na finanční …více
Abstract:
This thesis aims to describe emerging trends of financial markets and an investment banking sector at the time immediately after the break out of a financial crisis on American mortgage market. The assesment of the financial market, its investment tools and individual financial risks was carried out in terms of teoretical analysis. The analytical section describes the origin of price bubbles and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby