Bc. Michal Krajíček

Master's thesis

Investiční bankovnictví v období finanční krize

Investment banking at the time of financial crisis
Abstract:
Tato práce si klade za cíl popsat vývojové tendence finančních trhů a oblast investičního bankovnictví a to bezprostředně po vypuknutí finanční krize na americkém hypotečním trhu. V rámci teoretických východisek byla provedena klasifikace finančního trhu a jeho investičních nástrojů i jednotlivých finančních rizik. Výzkumná část zachycuje vznik cenových bublin a vliv finančních inovací na finanční …more
Abstract:
This thesis aims to describe emerging trends of financial markets and an investment banking sector at the time immediately after the break out of a financial crisis on American mortgage market. The assesment of the financial market, its investment tools and individual financial risks was carried out in terms of teoretical analysis. The analytical section describes the origin of price bubbles and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services