FH Martin Horst Walter SCHELBERG

Doctoral thesis

The Meaning of Large Companies' Corporate Social Responsibility for Enterprise Management, Economic Success and Social Balance in Globalising Europe

The Meaning of Large Companies' Corporate Social Responsibility for Enterprise Management, Economic Success and Social Balance in Globalising Europe
Abstract:
In the company practice it is recognized increasingly that the economic success not only depends on the quality of the products, but also on the company image and its social acceptance. The so called triple bottom line captures an expanded spectrum of values and criteria for measuring organisational and societal success; economic, environmental and social. Wherever the new power called "corporate social …viac
Abstract:
Firemní praxe dochází stále častěji k poznání, že ekonomický úspěch nezávisí pouze na kvalitě produkce, ale také na image firmy a její sociální přijatelnosti. Takzvaný trojitý pilíř zahrnuje široké spektrum hodnot a kritérií pro měření organizačního a společenského úspěchu; ekonomické, environmentální a sociální. Všude, kde je nová síla zvaná společenská odpovědnost firem všeobecně respektována, mají …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2008
Zverejniť od: 17. 10. 2008
Identifikátor: 10711

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2008

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHELBERG, Martin Horst Walter. The Meaning of Large Companies' Corporate Social Responsibility for Enterprise Management, Economic Success and Social Balance in Globalising Europe. Zlín, 2008. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 10. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 10. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Doctoral programme / odbor:
Economics and management / Management and economics