Bc. Kateřina SLÁMOVÁ

Bachelor's thesis

Toponyma v katastru Vimperka a okolí

Toponyms in the cadastre of Vimperk and its surroundings
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou názvy osídlených míst, toponyma nebo také oikonyma. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretické poznatky vztahující se k toponomastice, jež se zabývá místními a pomístními vlastními jmény. Druhá část bakalářské práce aplikuje poznatky získané v teoretické části na soubor 22 městských částí města Vimperk. Nejprve je vysvětlen původ názvu Vimperk, pak …more
Abstract:
The topic of my bachelor´s thesis are names of populated places, toponyms or oikonyms too. The thesis has two parts. The first part contains theoretical know ledgewhich are related to toponomastics. It deals with local and afterlocal proper nouns. The second part of my thesis applies the know ledge, which were acquired in the theoretical part, of the group of 22 districts of Vimperk. Firstly, it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014
Accessible from:: 27. 6. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÁMOVÁ, Kateřina. Toponyma v katastru Vimperka a okolí. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses k6i80y k6i80y/2
30/6/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30/6/2014
Bulanova, L.
1/7/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.