Bc. David Hledík

Bachelor's thesis

Kolaps ekonomiky Islandu v letech 2008 – 2012. Příčiny a následky

Breakdown of Iceland Economy in 2008 – 2012. The Causes and Consequences
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Kolaps ekonomiky Islandu v letech 2008 – 2012: Příčiny a následky“ je analýza finanční krize na Islandu. Jednotlivé kapitoly analyzují vznik celosvětové krize v USA, ekonomiku Islandu před krizí, průběh krize na Islandu a ekonomiku Islandu po krizi. Další kapitoly popisují důvody, proč byl Island zasažen krizí tak zásadně a jaká byla přijata opatření pro překonání krize …more
Abstract:
Subject of this bachelor thesis “Breakdown of Iceland Economy in 2008 – 2012: The Causes and Consequences“ is analysis of the financial crisis in Iceland. The chapters analyse beginning of the financial crisis in the USA, the economy of Iceland, development of the crisis in Iceland and the Iceland economy after crisis. Following chapters describe the reasons, why Iceland was hit so hard by this crisis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková
  • Reader: Ing. Bc. Tomáš Urbanovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta