Richard MÁČEK

Bakalářská práce

Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce

Practical comparison of non-parallel and parallel differential evolution
Anotace:
V rámci této práce je popsán, navržen a implementován algoritmus diferenciální evoluce v pseudo-paralelním režimu v prostředí MATLAB. V rámci experimentu je užívána adaptivní verze algoritmu diferenciální evoluce SHADE, jelikož se jedná o rozšířenou variantu úspěšné varianty JADE. Paralelní varianty algoritmu jsou založeny na migračním modelu a jsou zaměřeny na nastavení velikostí paralelních populací …více
Abstract:
Within this thesis is described, proposed and implemented the algorithms of differential evolution in pseudo-parallel mode in the MATLAB environment. Within this experiment is used adaptive version of algorithm differential evolution SHADE, inasmuch as it´s extended the already successful variant of JADE. Parallel version of algorithm are made on migration model and focused on settings of size parallel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁČEK, Richard. Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika