Bc. Soňa Součková, DiS.

Bakalářská práce

Dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na odděleních intenzivní péče

Observance of the Barrier nursing procedures in the Intensive care units
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na jednotkách intenzivní péče. Teoretická část zahrnuje definici, historii, rozdělení, zdroj, přenos a faktory nozokomiálních nákaz. Ve výzkumné části jsou vyhodnoceny výsledky pozorování, které jsou zaznamenány v tabulkách a grafech. Praktickým výstupem práce je návrh standardu " Zásady dodržování bariérové …více
Abstract:
Objective of this Bachelor thesis is observing of the Barrier nursing operating procedure and its problems at Intensive care units. Theoretical part consists of definitions, history, infection sources, infection transmission and factors of Nosocomial infections. In research part are analyzed results of monitoring of Barrier nursing with evaluation in tables and graphs. Practical result of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Součková, Soňa. Dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na odděleních intenzivní péče. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra