Bc. Kristýna Svobodová

Diplomová práce

Efektivní uplatnění PPC systémů v on-line marketingu

Effective Application of PPC Systems in on-line Marketing
Anotace:
Moje diplomová práce se věnuje PPC systémům a jejich efektivnímu využití v internetovém marketingu. V současnosti představuje on-line marketing důležitou součást marketingového mixu firem. V teoretické části se zaměřím na rozdělení nástrojů on-line marketingu a jejich analýzu. V praktické části představím společnost Esthé a.s. a provedu analýzu rentability stávajících marketingových aktivit zajišťovaných …více
Abstract:
My thesis is dedicated to PCC systems and their efficient use in internet marketing. Nowadays on-line marketing represents an important part of the marketing mix of companies. The theoretical part focuses on the division of on-line marketing tools and their analysis. The practical part introduces the company Esthé a.s. and analyzes the profitability of current marketing activities supplied by an external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace