Bc. Kristýna Svobodová

Master's thesis

Efektivní uplatnění PPC systémů v on-line marketingu

Effective Application of PPC Systems in on-line Marketing
Abstract:
Moje diplomová práce se věnuje PPC systémům a jejich efektivnímu využití v internetovém marketingu. V současnosti představuje on-line marketing důležitou součást marketingového mixu firem. V teoretické části se zaměřím na rozdělení nástrojů on-line marketingu a jejich analýzu. V praktické části představím společnost Esthé a.s. a provedu analýzu rentability stávajících marketingových aktivit zajišťovaných …more
Abstract:
My thesis is dedicated to PCC systems and their efficient use in internet marketing. Nowadays on-line marketing represents an important part of the marketing mix of companies. The theoretical part focuses on the division of on-line marketing tools and their analysis. The practical part introduces the company Esthé a.s. and analyzes the profitability of current marketing activities supplied by an external …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication