Mgr. Markéta Cahová

Diplomová práce

Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování v kontextu sociální opory v pozdní adolescenci

Supporting the health and health-threatening behaviors in the context of social support in late adolescence
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je dílčí součástí grantového výzkumného projektu: "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence" (č. 13-19808S). Jsou v ní shrnuty poznatky českých i zahraničních výzkumů a literatury o pozdní adolescenci, zdraví, chování ke zdraví a sociální opoře. Na jejich základě předpokládáme vztah mezi úrovní vnímané sociální opory a chováním ke …více
Abstract:
Presented thesis is a partial part of the research: „The behavior of health-promoting and health-threatening: Determinants, Models, and Implications“, under grand (no. 13-19808S). Czech and foreign studies and literature about late adolescence, health, health behaviors and social support are summarized in this thesis. Based on them we assume relationship between levels of perceived social support and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta