Mgr. Markéta Cahová

Master's thesis

Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování v kontextu sociální opory v pozdní adolescenci

Supporting the health and health-threatening behaviors in the context of social support in late adolescence
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je dílčí součástí grantového výzkumného projektu: "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence" (č. 13-19808S). Jsou v ní shrnuty poznatky českých i zahraničních výzkumů a literatury o pozdní adolescenci, zdraví, chování ke zdraví a sociální opoře. Na jejich základě předpokládáme vztah mezi úrovní vnímané sociální opory a chováním ke …more
Abstract:
Presented thesis is a partial part of the research: „The behavior of health-promoting and health-threatening: Determinants, Models, and Implications“, under grand (no. 13-19808S). Czech and foreign studies and literature about late adolescence, health, health behaviors and social support are summarized in this thesis. Based on them we assume relationship between levels of perceived social support and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta