Alena PAVLIŠTÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika komunikace u dětí s autismem, použití alternativní komunikace VOKS

Communication issues of autistic children, utilisation of alternative communication PECS (Picture Exchange Communication System)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace u osob s poruchou autistického spektra, možnostech náhradních komunikací a seznámení se s komunikačním systémem VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku autismu a komunikace u osob s poruchou autistického spektra a popisuje systémy augmentativní a …more
Abstract:
This bachelor?s thesis focuses on the communication of people suffering from the autistic-spectrum disorder, on possibilities of alternative communication methods and familiarisation with the PECS (Picture Exchange Communication System). The work is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the issues of autism and communication of persons suffering from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: PaedDr. Eva Mrázová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAVLIŠTÍKOVÁ, Alena. Problematika komunikace u dětí s autismem, použití alternativní komunikace VOKS. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta