Jana SVAČINOVÁ

Bachelor's thesis

Pěstounská péče a osvojení romských dětí neromskými rodiči

Foster care and adoption of Romani children by non-Romani parents
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem romských dětí, které vyrůstají v pěstounské péči či v osvojení u neromských rodičů. Práce se zaměřuje na dva dílčí cíle: prvním je analýza procesu rozhodování rodičů o náhradní rodinné péči, druhým je popis strategií, které rodiče používají při sdělování etnicity dítěti. Tyto strategie jsou nahlíženy v kontextu utváření identity dítěte. Z výzkumného šetření vyplynulo …more
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the topic of Romani children, who grow up in foster care or in adoption by non-Romani parents. Thesis is focused on two goals: first aim is to analyze the process, how parents decide about foster home care, second aim is describing strategies, which parents use during imparting ethnicity to their child. These strategies are viewed in the context of creating identity of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Matoušek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVAČINOVÁ, Jana. Pěstounská péče a osvojení romských dětí neromskými rodiči. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work