Veronika DUCHOŇOVÁ

Bachelor's thesis

Důvody umisťování dětí do náhradní rodinné péče ze zařízení Klokánek

Reasons for placing children from organization Klokanek to substitutional family care
Anotácia:
Tato práce se zabývá náhradní rodinnou péčí poskytovanou dětem, které nemají rodinu anebo nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. V teoretické části jsou popsány jednotlivé typy náhradní rodinné péče, což jsou pěstounská péče, osvojení a adopce a další typy. Teoretická část se zaměřuje také na počty dětí umístěných v ústavních zařízeních a dětí umístěných do nových rodin či …viac
Abstract:
This thesis deals with substitute family care provided to children who have no family or cannot be raised in their own family for various reasons. The theoretical part describes the types of alternative family care, which are foster care and adoptions and other types. The theoretical part also focuses on the number of children placed in institutional facilities and children placed in new families or …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUCHOŇOVÁ, Veronika. Důvody umisťování dětí do náhradní rodinné péče ze zařízení Klokánek. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií