Mgr. Pavlína Hebnarová

Bakalářská práce

Energie a životní prostředí

Energy and Environment
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Energie a životní prostředí“ jsou obnovitelné zdroje energie dostupné v České republice. Hlavní důraz je kladen na využití větrné energie, energie biomasy, hydroenergetiky, solární energie a geotermální energie. Práce se snaží poukázat na výhody spojené s využitím těchto zdrojů, a to zejména z ekologického hlediska.
Abstract:
The bachelor thesis „Energy and enviroment“ deals with the renewable energy sources awailable in the Czech Republic. The main focus is given to the wind, biomass, hydropower, solar and geothermal energy utilization. The thesis tries to refer to the advantages of these energy utilization especially from the ecological point of view.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta