Theses 

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace – Sandra Jelčicová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Sandra Jelčicová

Bachelor's thesis

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace

From Russia to the Czech Republic from point of view of Russian women in Pardubice: Ethnography of individual strategies of migration and integration

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem migrace žen pocházejících z Ruska, které již delší dobu žijí v České republice, konkrétně na území Pardubic. Na problematiku je nahlíženo též z hlediska genderu a určité diskriminace žen cizinek na pracovním trhu. V neposlední řadě se práce zabývá následnou integrací těchto žen do české společnosti. Teorie v této práce je vhodně doplněna zjištěnými fakty na základě výzkumu, který probíhal formou rozhovorů s informátorkami. Cílem práce je zjistit jejich tehdejší důvody a motivaci k migraci, jakou roli v tom hrály ony samy, a jakým způsobem probíhala jejich integrace v České republice.

Abstract: This thesis deals with the issue of migration of women from Russia, which has been living in the Czech Republic for a long time, specifically on the territory of Pardubice. At issue also is viewed from a gender perspective and a certain discrimination against women foreigners in the labor market. Finally, the work deals with the subsequent integration of these women into the Czech society. Theory in this work is suitably supplemented with facts determined on the basis of the research, which was conducted through interviews with the informants. The aim is to determine their reasons and motivations for migration, their role in this process, and how were their integration in the Czech Republic under way.

Keywords: migrace, migrační strategie, integrace cizinců, Rusky v České republice, gender a migrace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32371 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jelčicová, Sandra. Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 17:06, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz