Ing. Barbora Körberová

Bachelor's thesis

Analýza rozdílů v účetnictví dle vyhlášek Ministerstva financí České republiky č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Analysis of Differences in Accounting According to Regulations of the Ministry of Finance of Czech Republic No. 504/2002 Coll. and No. 410/2009 Coll.
Abstract:
Teoretická část práce začíná informacemi o legislativní úpravě účetnictví v České republice, včetně souvisejících právních předpisů. Následuje bližší popis účetních jednotek, kterými se práce zabývá. Jedná se o státní i nestátní neziskové organizace. Součástí jsou specifika hospodaření a účetnictví těchto organizací. Praktická část podrobně analyzuje rozdíly ve vykazování i v účtování dle vyhlášek …more
Abstract:
The theoretical part starts with information on the legislative regulation of accounting in the Czech Republic, including the related legislation. More detailed description of the entities which are engaged in the work follows. It is governmental and non-profit organizations. Specifics of economy and accounting of these organization are included. The practical part analyses in detail the differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015
Accessible from:: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Körberová, Barbora. Analýza rozdílů v účetnictví dle vyhlášek Ministerstva financí České republiky č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe