Ing. Barbora Körberová

Bachelor's thesis

Analýza rozdílů v účetnictví dle vyhlášek Ministerstva financí České republiky č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Analysis of Differences in Accounting According to Regulations of the Ministry of Finance of Czech Republic No. 504/2002 Coll. and No. 410/2009 Coll.
Anotácia:
Teoretická část práce začíná informacemi o legislativní úpravě účetnictví v České republice, včetně souvisejících právních předpisů. Následuje bližší popis účetních jednotek, kterými se práce zabývá. Jedná se o státní i nestátní neziskové organizace. Součástí jsou specifika hospodaření a účetnictví těchto organizací. Praktická část podrobně analyzuje rozdíly ve vykazování i v účtování dle vyhlášek …viac
Abstract:
The theoretical part starts with information on the legislative regulation of accounting in the Czech Republic, including the related legislation. More detailed description of the entities which are engaged in the work follows. It is governmental and non-profit organizations. Specifics of economy and accounting of these organization are included. The practical part analyses in detail the differences …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zverejniť od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Körberová, Barbora. Analýza rozdílů v účetnictví dle vyhlášek Ministerstva financí České republiky č. 504/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe