Veronika Hašová

Bakalářská práce

Péče o seniory žijící v domácím prostředí a následné sociální služby

Care for seniors living at home and subsequent social services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění péče o seniory žijících v domácím prostředí a následnými sociálními službami. Populace ve vyspělých zemích, včetně České republiky, stárne. Stále většího počtu osob se tak týká otázka zajištění péče o seniora. Zajištění péče o seniora je multidisciplinární a multiresortní záležitostí i celospolečenskou otázkou. Za optimální způsob péče je považováno …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of providing care for seniors living in a home environment and subsequent social services. The population in developed countries, including the Czech Republic, is aging. An increasing number of people are thus concerned with the issue of providing care for the elderly. Providing care for the elderly is a multidisciplinary and multi-departmental matter as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Doubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut