Lucie Mašínová

Bachelor's thesis

Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti

The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation
Abstract:
Cílem bakalářské práce s názvem "Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti" je analýza vlivu, který měla nedávná finanční krize na organizační strukturu společnosti OMV a to na příkladu jedné konkrétní divize této společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí: do úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Nejdříve jsou definovány základní pojmy související s …more
Abstract:
The aim of the Bachelor's Thesis "The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation" is the analysis of the impact of the recent Financial crisis on the organizational structure of OMV company. The impact is showed on one division of this company. The work is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Milan Malý
  • Reader: Aleš Kubíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59641