Mgr. Hana Ondřejová

Advanced ('rigorózní') thesis

Investiční zprostředkovatel z hlediska compliance

Regulatory compliance of investment intermediaries
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá jednotlivými aspekty činnosti investičního zprostředkovatele. Velký prostor je věnován poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů a službě investiční poradenství. V práci jsou rozebrány jednotlivé pojmy související s touto problematikou (např. investiční zprostředkovatel, investiční poradenství a vázaný zástupce). Dále se tato práce soustředí na požadavky vztahující …more
Abstract:
The object of this thesis is the aspects of a role of investment intermediaries. It deals with the legal regulation of the provision of investment services and reception and transmission of orders. It provides theoretical background to the key words in this area (e.g. investment intermediary, provision of investment services and tied agent). It focuses closely on the legal regulation of investment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Reader: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta