Anna BERGEROVÁ

Bachelor's thesis

Digitální gramotnost studentů programu Sociální politika a sociální práce FSE UJEP

Digital Literacy of Students of the Program Social Policy and Social Work FSE UJEP
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou digitální gramotnosti a jejího rozvoje u budoucích sociálních pracovníků, konkrétně u studentů programu Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně. Jako cíl jsem si vytyčila zjistit u studentů hodnocení vlastní digitální gramotnosti i toho, jak je rozvíjena v rámci aktuálního studia. Data byla získána prostřednictvím …viac
Abstract:
This thesis deals with digital literacy issues and its development among future social workers, specifically in the cluster of students of the Social Policy and Social Work program at the Faculty of Social and Economic Studies of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. The aim of the thesis is to find out student's own degree of digital literacy and ways of development within current …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERGEROVÁ, Anna. Digitální gramotnost studentů programu Sociální politika a sociální práce FSE UJEP. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work