Mgr. Helena Horáková

Diplomová práce

Soubor metodických listů pro praktické činnosti s přírodními materiály na 1. stupni ZŠ dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

The collection of methodical sheets for manual training using natural materials at elementary school under Primary education training framework program
Anotace:
Anotace: Diplomová práce obsahuje souhrn námětů pracovních činností pro 1. st. ZŠ ve formě metodických listů. Jejich využitelnost byla ověřena výzkumem. Teoretická část se opírá o novou koncepci tvořenou Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Abstract:
My dissertation contains collection of manual training topics for children at elementary school in the form of methodical sheets. Its applicability was proved by research. The theoretical part is primarily based on a new conception – Primary education training framework program.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta