Mgr. Lenka Ďaďanová

Master's thesis

Využití metod dramatické výchovy v průřezovém tématu multikulturní výchova.

Usage of the dramatical education methods in the multicultural education
Anotácia:
Anotace: Tato práce hledá možnosti využití metod dramatické výchovy v průřezovém tématu multikulturní výchova a nabízí metodický materiál pro její výuku. Zároveň se snaží zjistit přínos a efektivitu těchto metod. V teoretické části se zabývám dramatickou a multikulturní výchovou, stanovuji výzkumný problém a jeho řešení. V praktické části jsem naplánovala, zrealizovala a zhodnotila dvě dramatické lekce …viac
Abstract:
Annotation: The thesis is trying to find usage of the methods of the dramatical education in multicultural education and offers methodical stuff for the education. It is trying to identify benefit and efficiency of these methods. In teoretical part I'm concerned with dramatical and multiculural education, I determine research problem and its resolution. In practical part I have planned, realized and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedúci: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta